Raport de activitate pe anul 2020 al consilierului local Hanțig Samuiel