STOCUL DE MATERIALE ȘI MIJLOACE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR
Nr.crt.cf.NORMATIV   DENUMIRE MATERIAL U.M. Necesar cf. normativ Existent Deficit
0 1 2 3 4 5
  A.MATERIALE        
1 Snopi fascine buc.      
2 Pari din lemn rotund buc.   200  
3 Piloți din lemn rotund buc.   50  
4 Scânduri 2,5 cm,L=4m buc.   20  
5 Dulapi,palplanșe m3   10  
6 Cozi de lemn pt. unelte buc.   20  
7 Profile metalice ușoare buc.      
8 Cuie de lungimi diferite kg.   10  
9 Scoabe din oțel rotund buc.      
10 Sârmă neagră kg.   60  
11 Plasă sârmă m2      
12 Saci cânepă buc.   100  
13 Funii subțiri m.   30  
14 Piatră brută m3      
15 Pietriș sortat(f7-15 mm) m3      
16 Folie polietilenă m2      
17 Geotextil m2      
  OBIECTE DE INVENTAR (MIJLOACE FIXE)  
18 1  Felinare de vânt buc.      
2 Lanterne tubulare buc.   4  
3 Lămpi sticlă buc.      
4  Sticle felinare buc.      
5  Fitil felinar+lampă m      
6 Baterii buc.      
7 Becuri lanternă buc.      
Total felin.,lant.,lămpi buc.   4  
19 1 Bidoane de 5l pt. petrol buc.   10  
2 Bidoane de 10l pt. petrol buc.   10  
3 Canistre 10l buc.      
4 Canistre buc.      
TOT.bid.,can.10-12l buc.   20  
20 Petrol lampant l      
21 1 Casmale buc.   10  
2 Lopeți buc.   10  
Total buc.   20  
22 1 Târnăcoape buc.   4  
2 Sape buc.   4  
Total buc.   8  
23 1 Furci de fier buc.   4  
2 Căngi de fier buc.   4  
Total buc.   8  
24 1 Roabe metalice buc.   4  
2 Tărgi de lemn buc.      
Total buc.   4  
25 1 Maiuri pt. bătut păm. buc.   2  
2 Maiuri pt. bătut pari buc.      
Total buc.   2  
26 Berbeci de mână buc.   8  
27 Ciocane diferite buc.   5  
28 Clește cuie buc.   2  
29 1 Barde pt. cioplit buc.   0  
2 Topoare buc.   2  
Total buc.   17  
30 Sfredele de lemn buc.   2  
31 Pile diferite buc.   4  
32 Fierăstraie buc.   3  
33 Drujbe buc.   1  
34 1 Cuțitoaie pt. cioplit buc.      
2 Dălți pt. lemn buc.      
Total buc.   10  
             
             
             
    PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA  
             
             
        PRIMAR,    
        Vasile BEJERA