În atenția cetățenilor comunei Știuca cei care doresc accesarea
ajutorului de minimis pentru programul tomata
Documente ce se depun la DAJ Timiș:
Cerere tip anexată;
Atestat de producător și carnet de comercializare;
Adeverință primărie;
Copie CI;
Extras de cont.