Consiliul  local al comunei Ştiuca  organizează,  în data de 25.11.2021, ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Ştiuca, adresa : loc. Ştiuca. nr.111, jud. Timiș, concesionarea prin licitaţie  publică cu  strigare a unor terenuri fără construcţii,  situate în localitatea Oloşag,  cu destinaţia de construcţii de locuinţe conform P.U.G. pe  localitatea  Oloşag, și închirierea prin licitație publică a unui spațiu de 38mp situat în cadrul Dispensarului uman, situat în localitatea Știuca nr. 92, înscris în CF 400590.

         Procurarea  caietului de sarcini  al licitaţiei se poate  obţine  direct de  la sediul Primăriei comunei Ştiuca. Relaţii  suplimentare la  telefonul 0256/335937 interior 16, persoană de contact: Stanciu Vasile-Gabriel.