Anunț în conformitate cu prevederile Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, aprobare buget 2023

Proiectul de Hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la compartimentul Contabilitate.

În temeiul Art.7 alin(4) din Legea nr.52/2003 până la data de 12/01/2023 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de Hotărâre supus dezbaterii publice, prin Fax la nr.0256/335711, sau prin email la adresa: primaria.stiuca@cjtimis.ro.