Anunț în conformitate cu prevederile Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, PROIECT DE HOTARARE 2023 -taxe și impozite pentru anul 2023

Proiectul de Hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la compartimentul Impozite și Taxe.

În temeiul Art.7 alin(4) din Legea nr.52/2003 până la data de 15/11/2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de Hotărâre supus dezbaterii publice, prin Fax la nr.0256/335711, sau prin email la adresa: primaria.stiuca@cjtimis.ro.