Nr. 840 din 23 iunie 2023

Anunț în conformitate cu prevederile Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, REGULAMENT PROPRIU privind măsurile metodologice,organizatorice,termenele și circulația proiectelor de hotărâri şi a proiectelor de dispoziţii

Proiectul de Hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere depusă la compartimentul Secretariat.

În temeiul Art.7 alin(4) din Legea nr.52/2003 până la data de 13/07/2023 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de Hotărâre supus dezbaterii publice, prin Fax la nr.0256/335711, sau prin email la adresa: primaria.stiuca@cjtimis.ro.