ANUNȚ

 

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Gavojdia, nr. 295, localitatea Gavojdia, judetul Timis, telefon: 0256/335921, fax: 0256/335921, e-mail: primgav@yahoo.com

2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: se organizeaza licitatie publica, in conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 si H.C.L. nr. 79 din 27.10.2021, in vederea vanzarii unor bunuri, dupa cum urmeaza:

- Autoutilitara DAF LF55.220 (autoutilitara basculanta), numar de inmatriculare: TM-14-NWL, serie sasiu: XLRAE55GFOL361930;

- Autovehicul special DAF LF55.220 (masina de gunoi), numar de inmatriculare: TM-15-MJY, serie sasiu: XLRAE55GFOL361909;

- Autovehicul special DAF LF55.220 (masina de gunoi), numar de inmatriculare: TM-13-TNT, serie sasiu: XLRAE55GFOL356142;

- Autovehicul special DAF LF55.220 (masina de gunoi), numar de inmatriculare: TM-13-UBT, serie sasiu: XLRAE55GFOL356141;

3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: De la sediul Primariei Comunei Gavojdia in baza unei cereri in scris.

3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariarul Primariei Comunei Gavojdia, cu sediul in localitatea Gavojdia, nr. 295, judetul Timis.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 07.01.2022, ora 14.00.

4. Informatii privind ofertele: -

4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 17.01.2022, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele vor fi depuse la Secretariatul din cadrul Primariei Comunei Gavojdia, cu sediul in localitatea Gavojdia, nr. 295, judetul Timis.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: un singur exemplar in plic inchis.

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17.01.2022, ora 13.00, la sediul Primariei Comunei Gavojdia, localitatea Gavojdia, nr. 295, judetul Timis.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Timis, Timisoara, Piata Tepes Voda, nr. 2, jud. Timis, tel: 0256/221990, fax: 0256/221990, e-mail: tr-timis-reg@just.ro

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 08.12.2021.