Nr.843 din 26.06.2023        

 Consiliul  local al comunei Ştiuca  organizează,  în data de 21.07.2023 ora 11.00 la sediul Comunei Ştiuca, adresa : loc. Ştiuca, str.Principală, nr.42, jud. Timiș, vânzarea prin licitaţie publică a unui teren intravilan situat în localitatea Dragomirești, înscris în CF nr.401369, top 231/2.

         Procurarea caietului de sarcini și a documentației pentru licitaţie conform HCL nr.50/22.06.2023 se poate  obține  direct de  la sediul Comunei Ştiuca, str.Principală, nr.42. Relaţii  suplimentare la  telefonul 0256/335937 interior 16, persoană de contact: Stanciu Vasile-Gabriel.