Nr. 1730 din 26 octombrie 2022

CONVOCAREA CETĂȚENILOR SATULUI OLOȘAG

ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR

Primarul comunei Știuca, domnul Bejera Vasile, în calitate de președinte al comisiei locale de fond funciar convoacă pentru ziua de duminică, 30 octombrie 2022, la ora 14.00, la sediul căminului cultural din Oloșag, cetățenii satului Oloșag în vederea desemnării unui reprezentant al proprietarilor de terenuri, în calitate de  membru în comisia locală de fond funciar a Comunei Știuca.

Menționăm faptul că pentru convocarea cetățenilor se va ocupa domnul Boc Nicolae Virgil.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

Primar,

Vasile Bejera