E-mail pentru primirea in format electronic a documentelor pentru furnizarea de servicii publice

 

ANUNT

 

Referitor la aplicarea prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Vă facem cunoscut ca adresa de e-mail pentru primirea in format electronic a copiei de pe cartea de identitate pentru furnizarea de servicii publice conform OUG 41/2016 este următoarea: contact@primariastiuca.ro

Modalități de plata a taxelor : internet banking, virament bancar, mandat poștal sau în numerar.

Informații utile pentru efectuarea plăților:

Informații privind instituția publică:

UAT Comuna Știuca ,

CUI : 4357961,

Sediul: comuna Știuca, sat Știuca, str. Principală, nr.42, judetul Timiș,

Telefon: 0256/335937,

Fax: 0256/335711,

Email: primaria.stiuca@cjtimis.ro, contact@primariastiuca.ro ,

Informațiile care trebuie completate de cetățeni pe documentele de plată:

CNP, numele si prenumele beneficiarului, contul IBAN, codul fiscal și denumirea instituției, suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.

Plata se poate face on-line în sistem internet banking dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile unice aferente serviciului public, deschise de către instituție la Trezoreria Lugoj.

Plata în numerar a acestor taxe se face numai prin casieria instituției și prin mandat poștal.