Nr. 877 din 04 iulie 2023

Anunț în conformitate cu prevederile Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională

Trecerea terenurilor cu destinație forestiera din domeniul privat in domeniul public al UAT comuna Știuca din titlul de proprietate nr. 1 emis la data de 25.10.2002 in suprafata de 144 Ha si din titlul de proprietate nr. 10/917 emis la data de 23.03.2012 in suprafata de 91,56 Ha