Lista  cu  lucrările  de investiții propuse 

a fii realizate  în anul 2017

 

 

Extindere clădire  Școală Gimnazială  Știuca prin construirea unui  corp nou de clădire, regim de înălțime P+E, Finalizarea  lucrărilor de modernizarea străzilor, din localitățile comunei Știuca, prin asfaltare,  Realizarea  studiului  de fezabilitate pentru  investiția „Canalizare  menajeră  în localitățile Oloșag  și Dragomirești din comuna Știuca” Întreținerea, pietruirea  drumurilor comunale  și  a unor drumuri de exploatare (agricole), realizarea unor  poduri  și podețe,  Reparații și izolarea termică a unor  clădiri a instituțiilor  publice, școlilor, grădinițelor  și  căminelor culturale din comuna Știuca, Amenajarea  și întreținerea parcurilor  și  spațiilor  verzi.