Conducere
Primar
Bejera Vasile
Viceprimar
Bohar Andrei
Secretar general comună
Secretar comuna
Ursulescu Gina-Elena
Registrul agricol
inspector Superior
Boc Ioan
inspector Superior
Cornean Maria - Ileana
Asistență socială
Inspector Principal
Cubin Norica
Impozite si taxe locale
Inspector Principal
Mania Nicolae-Viorel
Referent Principal
Rusnac Ana
Contabilitate
Inspector Principal
Benzar Vasile
Dezvoltare- cultură
Inspector Principal
Stanciu Vasile Gabriel
Bibliotecar
Bibliotecar
Bucurici Nuți Valeruța
Consilier personal
Consilier
Boc Nicolae Virgil