JUDEŢUL TIMIS   SE APROBĂ :

Consiliul local al  Comitetul Judeţean  comunei  STIUCA  pentru Situaţii de Urgenţă  Timis

Comitetul  Local  STIUCA  Preşedinte,

pentru Situaţii de Urgenţă   

   Eugen  Dogariu   

  Prefectul judeţului  Timis 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE APĂRARE

 

ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, GHEŢURILOR ŞI POLUĂRILOR ACCIDENTALE

 

AL COMUNEI STIUCA

 

   PERIOADA : 2014 - 2017

 

 

 

 

 

 

  Avizat :    Avizat :

  Grupul de suport tehnic   Inspectoratul  Judetean  

  pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă  pentru Situaţii de Urgenţă 

generate de inundaţii, fenomene meteorologice   Timis

periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice  Inspector  sef,

 şi poluări accidentale, din cadrul C.J.S.U. Timis

  Geograf  Madar  Mihaela   Benga  Mihai

    

 

 

 

 

 

   

Intocmit:

Comitetul  Local

Pentru situaţii de urgenţă

Preşedinte,

Bejera  Vasile