RAPORT  ASUPRA  STĂRII  BARAJULUI  DE  APĂRARE  DIN  LOCALITATEA ŞTIUCA

 

 

 Comuna  Ştiuca este situată în judeţul Timiş,  la sud – sud – est de municipiul Lugoj, într-o zonă colinară  şi de câmpie. Câmpia  care se intinde  pe  teritoriul comunei are o altitudine ce se încadrează între 80 şi 100 metri, iar suprafaţa este fragmentată de numeroase depresiuni continue sau izolate, slab pronunţate, rezultate din eroziunile apelor sau de tasări locale.

  Reţeaua hidrografică a  comunei  Ştiuca  este  constituită  din  pâraie mici după cum urmează:

-  pârâul Ştiuchiţa  pe  teritoriul  localităţii Ştiuca

-  pârâul Cernabora pe  teritoriul  localităţilor  Dragomireşti şi Oloşag cu un baraj de  reglare a debitului pentru  râul Timiş;

-  pârâul Valea Iancului şi pârâul Selişte pe  teritoriul  localităţii Zgribeşti

-  În localităţile  comunei din zona  colinară  sunt întâlnite izvoare  de  apă potabilă  care  sunt utilizate de  locuitori pentru nevoile  proprii (consum propriu sau pentru animale)  .

 

 

Privind retrospectiv, în ultimii  ani, satele aparţinătoare  comunei Ştiuca nu  au fost afectate de inundaţii;  nu  s-au  semnalat vârfuri istorice a debitelor normale sau  creşterilor de nivel ale  pârâielor .

Starea  barajului  de pe paraul Cernabora este  foarte  bună, acesta fiind reamenajat si reparate zonele de protectie din beton in anul 2012.

 

 

 

 

PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

 

PRIMAR,

Vasile BEJERA