Comuna Știuca, prin Primar Bejera Vasile, a obținut o finanțare prin ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” de 3.091.636 de euro pentru realizarea și modernizarea mai multor obiective de investiții : - realizarea unei stații de tratare a apei; - realizarea a două foraje de apă; - realizarea a patru rezervoare noi; - conductă de transport și distribuție cu o lungime de 15.081 ml; - realizarea a trei stații de clorinare; - realizarea a trei stații de pompare; - reabilitare conductă de aducțiune cu o lungime de 943 ml. Durata de realizare a investiției este de 3 ani.