Raport de activitate pe anul 2020 al consilierului local Arghirescu Remus Ioan