COMITETUL LOCAL

PENTRU SITUATII DE

URGENTA  STIUCA

 

 

Măsuri preventive şi operative pentru managementul

situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii la nivel local

 

 1. I.  Măsuri preventive

 

 1. Organizarea fluxului informaţional pentru avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de risc la inundaţii:

-  numirea şi instruirea personalului care asigură alarmarea populaţiei din satele aparţinătoare;

-  numirea personalului responsabil pentru acţionarea echipamentelor de alarmare;

-  stabilirea personalului care execută serviciul de permanenţă şi a locului unde se execută permanenţa.

 1. Elaborarea, prin agentul de inundaţii, a planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale:

-  identificarea tuturor surselor de risc la inundaţii aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

-  afişarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare.

 1. Întocmirea Planului de evacuare a populaţiei şi bunurilor în situaţii de urgenţă.
 2. Constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie în caz de inundaţii:

-  Încheierea de convenţii cu operatorii economici din zonă pentru acordarea sprijinului în situaţii de urgenţă.

 1. Organizarea periodică, prin agentul de inundaţii, a adunărilor cetăţeneşti pentru conştientizarea populaţiei asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru apărarea vieţii şi a bunurilor materiale.
 2. Realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor de scurgere.
 3. Întreţinerea corespunzătoare a albiilor cursurilor de apă de pe raza localităţii (îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albii şi din secțiunilor podurilor şi podeţelor).
 4. Interzicerea amplasării unor noi locuinţe în zonele cu risc la inundaţii.
 5. Organizarea periodică a exerciţiilor de simulare a inundaţiilor.

 

 

 

 

 

 1. II.  Măsuri operative

COD GALBEN PENTRU INUNDAŢII

 1. Convocarea în şedinţă extraordinară a CLSU în funcţie de situaţia concretă din teren.
 2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei.
 3. Avertizarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la inundaţii.
 4. Îndepărtarea blocajelor din secţiunile podurilor şi podeţelor de pe formaţiunile torenţiale, de pe văi nepermanente.
 5. Monitorizarea cursurilor de apă şi a construcţiilor hidrotehnice de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale.

 

COD PORTOCALIU PENTRU INUNDAŢII

 1. Convocarea şedinţei extraordinare a CLSU ori de câte ori situaţia o impune.
 2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei.
 3. Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între CLSU şi Centrul Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ al SGA

-  elaborarea Rapoartelor operative prin agenţii de inundaţii.

 1. Avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de risc la inundaţii.
 2. Luarea măsurilor de limitare a efectelor inundaţiilor:

-  Asigurarea patrulării cursurilor de apă şi digurilor;

-  Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă şi formaţiunilor torenţiale;

-  Interzicerea efectuării unor breşe în diguri sau baraje;

-  Asigurarea participării cetăţenilor la acţiunile de intervenţie operativă;

-  Asigurarea supravegherii podurilor şi podeţelor în secţiuni subdimensionate;

-  Evacuarea populaţiei şi animalelor dacă evoluţia fenomenelor periculoase o impune;

-  Evacuarea apei acumulate în imobile.

 

COD ROŞU PENTRU INUNDAŢII

 1. Convocarea în şedinţă extraordinară a CLSU ori de câte ori situaţia o impune;
 2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei ;
 3. Avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele cu risc la inundaţii;
 4. Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între CLSU, Centrul Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ al SGA:

-  Elaborarea şi transmiterea Rapoartelor operative privind efectele inundaţiilor.

 1. Alarmarea populaţiei în caz de pericol iminent de avariere a unor diguri sau baraje.
 2. Asigurarea participării membrilor SVSU şi a cetăţenilor la acţiunile de intervenţie operativă.
 3. Evacuarea populaţiei şi animalelor, asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea animalelor, distribuirea de apă potabilă şi alimente.

 

 

 

 1. III.  Măsuri de reabilitare

 

 

 1. Conştientizarea comisiei de evaluare a pagubelor de evaluare a pagubelor produse de inundaţii (fizic).
 2. Sprijinirea activităţii Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită din specialişti, numiţi prin ordinul prefectului.
 3. Asigurarea participării cetăţenilor la acţiunile de refacere şi reconstrucţie.
 4. Realizarea măsurilor de evacuare a apei acumulate în gospodării şi pe terenurilor agricole.
 5. Salubrizarea surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi a terenurilor care au fost afectate.
 6. Interzicerea efectuării de breşe în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incinte fără aprobarea CMSU-MMSC.

 

 

PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL

PENTRU SITUATII DE URGENTA

 

PRIMAR,

Vasile BEJERA